Ocjena okružja uređenja zemljišta (Hrvatska)

NASLOVNA | PRIPREMA | IZVJEŠĆA O STANJU | PANELI | NACRT IZVJEŠĆA | RADIONICA ZA TEHNIČKU PROVJERU | DIJALOG O POLITICI | ZAVRŠNO LGAF IZVJEŠĆE


U pripremnoj fazi izvješće priprema nacionalni koordinator. Ono uključuje (i) pregled LGAF okružja te identifikaciju svih dijelova koji će tražiti eventualne prilagodbe okolnostima u pojedinoj zemlji, kao i dostupnost podataka za analizu mjerila; (ii) planiranje resursa, što uključuje odabir tima stručnjaka istraživača i vremenski plan te predložene mjere za uključivanje državne uprave; (iii) tipologiju interesa na zemljištu kojom su opisani ključni oblici interesa u zemlji, u kombinaciji s izradom pregleda institucija agencija za zemljište i opisom postojećeg stanja uređenja zemljišta, najboljih praksi i izazova.


      Planiranje resursa i pregled LGAF pokazatelja

 Tipologija zemljišta i pregled institucija