Ocjena okružja uređenja zemljišta (Hrvatska)

NASLOVNA | PRIPREMA | IZVJEŠĆA O STANJU | PANELI | NACRT IZVJEŠĆA | RADIONICA ZA TEHNIČKU PROVJERU | DIJALOG O POLITICI | ZAVRŠNO LGAF IZVJEŠĆE


Nakon detaljne analize LGAF dokumentacije od strane nacionalnog koordinatora, izabrani su stručnjaci istraživači te pozvani da sudjeluju u izradi studije. Prema specifičnostima svakog modula je identificiran lokalni stručnjak, koji na tom području ima najviše znanja i iskustva.

Izabrani su stručnjaci neovisni o političkim strukturama kako bi procjene bile neovisne od političkog utjecaja. Odabrani stručnjaci su priznati u svom području te već dulje vrijeme istražuju i objavljuju radove u području panela.

Uz pomoć nacionalnog koordinatora, stručnjaci istraživači su prikupili potrebne podatke i informacije pregledom postojećeg zakonskog okvira, dostupnih statističkih podataka, periodičnih izvješća, anketa, istraživanja i drugih dostupnih dokumenata. U izvješću o stanju stručnjak istraživač je naveo konkretne propise, te izvore korištene za izradu izvješća (npr. imena i funkcije kontaktiranih osoba, institucija koje su osigurale podatke ili reference publikacija). Stručnjak istraživač je također opisao metodologiju korištenu za ocjenu mjerila.

Izvješća o stanju prema panel temama:

1.  Priznavanje prava na zemljištu
2.  Prava na šumskom i zajedničkom zemljištu i propisi o korištenju ruralnog zemljišta
3.  Korištenje, planiranje i razvoj urbanog zemljišta
4.  Gospodarenje javnim zemljištem
5.  Dodjela velikih zemljišta investitorima
6.  Pružanje javnih informacija o zemljištu: zemljišna knjiga i katastar
7.  Vrednovanje i oporezivanje zemljišta
8.  Rješavanje sporova
9.  Organizacija institucija i politike
10.  Gospodarenje obalnim područjima