Ocjena okružja uređenja zemljišta (Hrvatska)

NASLOVNA | PRIPREMA | IZVJEŠĆA O STANJU | PANELI | NACRT IZVJEŠĆA | RADIONICA ZA TEHNIČKU PROVJERU | DIJALOG O POLITICI | ZAVRŠNO LGAF IZVJEŠĆE


Nacionalna radionica za tehničku provjeru održana je 20.4.2016. od 9:00-17:00 sati. Svrha radionice bila je održavanje detaljne prezentacije LGAF nalaza te rasprava o LGAF rezultatima. Cilj radionice je bio: i) osiguranje konzistentnosti rezultata; ii) integracija rezultata iz različitih LGAF područja; iii) rasprava i definiranje prioriteta za reformu politike; iv) predlaganje idućih koraka za osiguranje održivosti provedbe LGAF-a.

Radionica za tehničku provjeru je održana prema sljedećem dnevnom redu:

Vrijeme Sadržaj/Tema Voditelj/Prezenter
8.00 - 9.00 Dolazak sudionika / registracija
9.00 - 9.10 Dobrodošlica Predstavnik Svjetske Banke - Mr. Camille Bourguignon, Predstavnik vlade - TBA
9.10 - 9.40 LGAF općenito i implementacija u Republici Hrvatskoj LGAF nacionalni koordinator - Miodrag Roić
Prezentacija nalaza LGAF-a po modulima Stručnjaci istraživači
9.40 - 10.00 Priznavanje prava na zemljištu; Prava na šumskom i zajedničkom zemljištu i propisi o korištenju ruralnog zemljišta Tatjana Josipović
10.00 - 10.30 Korištenje, planiranje i razvoj urbanog zemljišta; Vrednovanje i oporezivanje zemljišta; Gospodarenje obalnim područjima Silvio Bašić, Hrvoje Tomić, Ivica Trumbić
10.30 - 11.00 Pauza za kavu
11.00 - 11.20 Gospodarenje javnim zemljištem; Dodjela velikih zemljišta investitorima Blaženka Mičević
11.20 - 11.40 Pružanje javnih informacija o zemljištu: zemljišna knjiga i katastar Ivan Novak
11.40 - 12.00 Rješavanje sporova; Organizacija institucija i politike Damir Kontrec
12.00 - 13.00 Ručak
13.00 - 15.00 Rasprave po skupinama / analiza i usvajanje ocjena (5 skupina) Voditelji skupina: stručnjaci istraživači
15.00 - 15.30 Pauza za kavu
15.30 - 16.20 Prezentacija rada po skupinama Voditelji skupina: stručnjaci istraživači
16.20 - 16.45 Diskusija Sudionici radionice
16.45 - 17.00 Zaključci i preporuke Nacionalni koordinator / predstavnik Svjetske banke
17.00 Zatvaranje Predstavnik Svjetske banke

Ovdje je moguće preuzeti završno izvješće u različitim formatima za komentiranje:

 Završno izvješće za raspravu na radionici za tehničku provjeru

 Završno izvješće za raspravu na radionici za tehničku provjeru

 Završno izvješće za raspravu na radionici za tehničku provjeru


Molimo sugestije unijeti/dostaviti do 22.4.2016. godine jer one koje pristignu kasnije neće biti moguće ugraditi u završno izvješće.


Za unos komentara u Wiki potrebno se prijaviti pomoću postojećeg AAI@EduHr elektroničkog identiteta ili ovdje kreirati novi korisnički račun.