VI. Hrvatski kongres o katastru i LADM2018

Prihvaćeni radovi

HRVATSKO GEODETSKO DRUŠTVO
i
MEĐUNARODNA UDRUGA GEODETA
organiziraju

VI. Hrvatski kongres o katastru i LADM2018

11-14. travnja 2018., Zagreb, Hrvatska

POČETNA | VAŽNI DATUMI | ODBORI | TEME/PROGRAM | PRIHVAĆENI RADOVI | REGISTRACIJA | LOKACIJA/SMJEŠTAJ | KONTAKT

***

Službeni jezik kongresa je hrvatski/engleski, osiguran je simultani prijevod.

***

Prihvaćeni radovi za LADM2018 Workshop.

***

ZBORNIK RADOVA VI.HKK

Prihvaćeni radovi za VI. Hrvatski kongres o katastru:

Četvrtak, 12. travnja 2018.

09:00-10:30, POZVANA PREDAVANJA

Voditelj sesije: prof. dr. sc. Miodrag Roić

Zamjenik voditelja: doc. dr. sc. Rinaldo Paar

1. Chryssy Potsiou: "Preparing the Future of Surveyors and Contributing to the Sustainable Development Agenda 2030"

2. Gerda Schennach: "Preparing for the future of Cadastre"

3. Kees de Zeeuw: "Standardization as a basis for Sustainability in Land Administration"

 

11:00-12:30, SESIJA 1: KATASTARSKI SUSTAVI

Voditelj sesije: prof. dr. sc. Tomislav Bašić

Zamjenik voditelja: dr. sc. Marijan Grgić

1. Bujar Fetai, Mateja Krivic i Anka Lisec: Different Ways of Organizing Land Administration: Slovenian and Macedonian Experiences

2. Ivan Lesko and Željko Obradović: Usklađivanje katastra i zemljišnih knjiga u Federaciji BIH

3. Dragan Macanović i Mladen Đurić: Od nastanka katastra u Bosni i Hercegovini do katastra nepokretnosti kao registra nepokretnosti i stvarnih prava na njima

4. Miodrag Roić i Rinaldo Paar: 200 godina katastra u Hrvatskoj

5. Marinko Požega, Damir Robić, Marta Jovanić i Jelena Jurisic: Temeljni registri za prostor

 

14:00-15:30, SESIJA 2: VIŠEDIMENZIONALNI KATASTRI

Voditelj sesije: doc. dr. sc. Mladen Šoškić

Zamjenik voditelja: doc. dr. sc. Ante Marendić

1. Jernej Tekavec, Urška Drešček, Miran Ferlan i Anka Lisec: The Slovenian Building Cadastre as the Basis for a 3D Real Property Cadastre

2. Marijan Grgić, Matej Varga i Tomislav Bašić: On Development of the Croatian Offshore Vertical Reference Frame

3. Tamara Ivelja i Miodrag Roić: Usporedba normi za uvođenje 3D katastra

4. Tvrtko Pavić, Lucija Žižić i Grgo Dželalija: Proširena stvarnost za Uređenu zemlju

5. Majda Ivić, Jelena Kilić i Ivana Racetin: Blockchain i njegova primjena u zemljišno-knjižnom registru

 

16:00-17:30, SESIJA 3: STRUKA I ODRŽIVE ZEMLJIŠNE POLITIKE

Voditelj sesije: prof. dr. sc. Anka Lisec

Zamjenik voditelja: dr. sc. Mario Mađer

1. Jean-Yves Pirlot, Maurice Barbieri i Vladimir Krupa: Smart Regulation for Geodetic Surveyors

2. Jelena Unger i Mirjana Zovko: Geodetska struka u katastru

3. Miodrag Roić, Mario Mađer and Hrvoje Tomić: Ocjena i unapređenje okružja uređenja zemljišta u Hrvatskoj

4. Siniša Mastelić-Ivić i Nataša Jovanović: Prednosti formiranja Fonda zemljišta Republike Hrvatske

5. Doris Pivac, Dragan Divjak i Miodrag Roić: Praćenje stanja katastarskih podataka

***

Petak, 13. travnja 2018.

09:00-10:30, SESIJA 4: GOSPODARENJE ZEMLJIŠTEM I VREDNOVANJE

Voditelj sesije: dr. sc. Hrvoje Matijević

Zamjenik voditelja: dr. sc. Justina Bajt

1. Mateja Krivic, Miran Ferlan, Marjan Čeh, Anka Lisec i Tomaž Primožič: Land consolidation and readjustment - Slovenian experiences

2. Darko Šiško, Tihomir Jukić i Vlado Cetl: Modeli podataka korištenja i namjene površina za potrebe planiranja i upravljanja prostorom

3. Mladen Šoškić, Rajica Mihajlović, Stevan Marošan i Nenad Višnjevac: Sprovođenje urbane komasacije u slučaju postojanja neadekvatnih planskih rešenja

4. Goran Jurakić, Hrvoje Tomić, Siniša Mastelić-Ivić i Miodrag Roić: Vrednovanje zemljišta u postupku komasacije poljoprivrednog zemljišta

5. Branimir Majčica: Izrada cjenovnih blokova kao temelja za učinkovito vođenje zbirke kupoprodajnih cijena eNekretnina

 

11:00-12:30, SESIJA 5: KVALITETA PODATAKA

Voditelj sesije: prof. dr. sc. Siniša Mastelić-Ivić

Zamjenik voditelja: dr. sc. Marko Pavasović

1. Rinaldo Paar, Ante Marendic, Igor Grgac and Ivan Jakopec: Analiza kvalitete i mogućnosti primjene prikupljenih podataka bespilotnim zrakoplovom za potrebe katastarske izmjere

2. Tvrtko Pavić, Michael Arvanitis, Mile Prša, Dominik Tomić i Martin Šutalo: Primjena georadara u otkrivanju podzemne infrastrukture

3. Mladen Zrinjski, Sergej Baričević, Đuro Barković i Luka Alaupović: Accuracy Analysis of Geometric, Trigonometric and GNSS Height Difference Levelling

4. Asim Bilajbegović: Prijedlog o izboru visinskog sustava budućeg NVT Hrvatske, s istraživanjem utjecaja točnosti ubrzanja sile teže i gustoće Zemljine kore na geopotencijalne kote, prave ortometrijske i normalne visine

5. Ivana Šimat, Igor Vilus i Marijan Marjanović: Specifikacija proizvoda Topografski podaci 2.0

 

14:00-15:30, SESIJA 6: UPIS JAVNE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Voditelj sesije: doc. dr. sc. Hrvoje Tomić

Zamjenik voditelja: dr. sc. Nikola Vučić

1. Ivana Abaza Núñez, Ariana Bakija Lopac i Nikola Vučić: Modernizacija Katastra vodova (infrastrukture) u Hrvatskoj

2. Justina Bajt, Milan Gjuranić i Davorin Rumiha: Korištenje plinovoda za postavljanje svjetlovodnih kabela

3. Grgo Dželalija i Miodrag Roić: Je li LADM spreman za implementaciju katastra infrastrukture?

4. Antonio Luketić, Franjo Ambroš i Justina Bajt: Održavanje katastra infrastrukture

5. Josip Šimić, Antonije Ivanović i Jelena Jurisic: Digitalni elaborat – jučer, danas, sutra

***

Radovi se mogu pisati na hrvatskom ili engleskom jeziku.

Poziv za pisanje radova.

Sažeci se prijavljuju i radovi predaju putem: EasyChair online sustava.

Predložak za pisanje rada i upute za pisanje rada:

(Za prijavu sažetka nisu potrebni jer se on predaje samo putem web obrasca)

VIHKK_Predlozak_HR.docx, VIHKK_Upute_autorima_HR.docx

***

U suradnji s: