Friday, 27. November 2020., 12:32
Sjedište: Razvoj višenamjenskog sustava upravljanja zemljištem
E-kolegij: Razvoj višenamjenskog sustava upravljanja zemljištem (DEMLAS)
Rječnik: Rječnik uređenja zemljišta
N

Na temelju vrijednosti

Latinski izraz za "na temelju vrijednosti".

engl. Ad valorem - Latin term meaning "based on value".

Nadogradnja podataka o interesima

Mehanizam za povećanje sigurnosti interesa na zemljištu kroz formalizaciju interesa na njemu. Sva ili pojedina prava mogu se upisati uz različita ograničenja na zemljištu.

engl. Tenure Upgrading - A mechanism for increasing tenure security by formalizing interests in property in an incremental process. All or some rights may be registered with varying degrees of restrictions placed on the property.

Neformalna naselja

Zaposjedanje područja od strane skupine pojedinaca (domaćinstava), koje nije uređeno propisima. Postoji velika raznolikost u obliku neformalnih naselja koja se kreće u rasponu od dobro ustrojenih, dobro izgrađenih zajednica kojima samo nedostaje formalno priznanje, do vrlo heterogenih i loše planiranih skupina kuća koje nemaju pristup infrastrukturi kao što su ceste, komunalije itd.

engl. Informal settlements - Occupation of an area by a group of individuals (households) that is not legally registered in the name of the occupiers. There is great variety in the form of informal settlements ranging from well established, well-built communities that simply lack formal recognition to very heterogeneous groupings of houses that are poorly planned and lack access to infrastructure such as roads, utilities etc.

Neformalno rješenje

Rješavanje spora kroz proces u kojem ishod nije zakonski obvezujući.

engl. Resolution informal - Resolving a dispute through a process where the outcome is not legally binding.