Rječnik uređenja zemljišta


Rječnik uređenja zemljišta

Pregled rječnika korištenjem ovog indeksa

A | B | C | Č | Ć | D | | Đ | E | F | G | H | I | J | K | L | Lj | M | N | Nj | O | P | Q | R | S | Š | T | U | V | W | X | Y | Z | Ž | SVE

Stranica: (Prethodni)   1  2  3  4  5  6  7  8  (Nastavi)
  SVE

G

Građevinska dozvola

Odobrenje za izgradnju ili obnovu nekretnine dobiveno od strane nadležnog tijela za poslove graditeljstva i prostornog uređenja.

engl. Building permit - An approval by the local governing body on land use and planning for construction or renovation to a property.

H

Hipoteka

Teret na nekretnini kojim se osigurava naplata potraživanja.

engl. Mortgage - A transfer in the interest of land for the security of a debt.

I

Isprava

Pisani ili tiskani dokument čiji je učinak neka pravna radnja, poput kupoprodajnog ugovora.

engl. Deed - Written or printed instrument that effects a legal action such as a contract for sale.

Izvlaštenje

Izvlaštenje je čin oduzimanja zemljišta pojedincima od strane države zbog javnog interesa, ali u skladu s propisanim procedurama te uz plaćanja pravedne naknade.

engl. Expropriation - Expropriation is the act of taking away individuals' land by the state due to public interest but prior to respect of procedures provided for by law and prior to payment of fair compensation.

J

Javne informacije

Javni pristup informacijama je obilježje javne politike kojim svako društvo definira koje bi informacije, osobito kada govorimo o privatnim osobama i gospodarskim subjektima, trebale biti dostupne javnosti.

engl. Public information - Public access to information is a feature of public policy by which each society defines what information, particularly about private citizens and corporate entities, should be available to the public.

Javni bilježnik

Zakonski ovjerovitelj dokumenata.

engl. Notary - Legal attester of documents.

Javno dobro

Imovina, objekt, resurs ili infrastruktura predviđena za javnu dobrobit.

engl. Public good - An asset, facility, resource or infrastructure provided for the benefit of the public.

Javno dostupno

Odnosi se na informacije koje su javno dostupne te za čiji dohvat nije potrebno podnositi nikakve zahtjeve ili posjedovati certifikate.

engl. Publicly accessible - Referring to information that can be obtained by the public without any special requirements or certifications placed on the person/body making the enquiry.

Javno usvajanje

Donošenje odluke ili instrumenta poput prostornog plana uređenja zemljišta kroz svojevrsni oblik participativnog procesa koji uključuje javno izlaganje i raspravu.

engl. Public approval - Approval of a decision or instrument such as a land use plan through some participatory process that involves public display and consultation.

Javno zemljište

Javno zemljište je zemljište kojim, za razliku od privatnog zemljišta, upravlja država, općina ili lokalna vlast.

engl. Public land - Public land is the land in the custodianship of the State, municipality, or local authority, as opposed to private land.


Stranica: (Prethodni)   1  2  3  4  5  6  7  8  (Nastavi)
  SVE