Slučajevi upotrebe podataka DEMLAS spremišta

Slučajevi upotrebe podataka DEMLAS skladišta

Popis stranica Pomoć za Popis stranica
G
Geodetska osnova (geodetic points)
H
Hidrografska izmjera
Homogenizacija i transformacija K.O. Dol
Homogenizacija i vektorizacija K.O. Dol
K
Katastarska geodetska osnova
Katastarske čestice (cadastral parcels)
Korištenje zemljišta (land use)
N
Najbliža stalna geodetska točka
Namjena zemljišta (land use)
Namjena zemljišta na kojem se nalazim
Nova stranica
O
Obnova katastarske geodetske osnove
Održavanje katastarske geodetske osnove
Oznaka te vlasnik/posjednik katastarske čestice na kojoj se nalazim
S
Slučajevi upotrebe podataka DEMLAS skladišta
Stručna praksa: STARI GRAD - FAROS 2002
Sustav za praćenje upravljanja zemljištem
Svojstva zemljišta (land characteristics)
Svojstva zemljišta / land characteristics
T
Topografska izmjera i vizualizacija