Korisničke upute

Korisničke upute

Spremište podataka je izrađeno u okviru projekta DEMLAS kao infrastruktura za istraživanja na području uređenja zemljišta. Podaci se unose kontinuirano kako nastaju te stavljaju na raspolaganje za ponovnu uporabu.

Sučelje

Upravljanje podacima

Uređivanje metapodataka

Geoserver

Katalog

 

Stranica za unos sugestija

Podaci u spremištu mogu se koristiti za znanstvene i nastavne potrebe. Za korištenje u druge svrhe treba se obratiti nadležnoj instituciji.

Podaci službenih upisnika su kopije u nekom trenutku. Izvorne podatke treba preuzeti iz odgovarajućeg upisnika sukladno propisima.

 

Mišljenja, nalazi i zaključci ili preporuke navedene u ovom materijalu odnose se na autora i ne odražavaju nužno stajališta Hrvatske zaklade za znanost.