Korisničke upute

Geoserver

PREGLED

Geoserver je aplikacijski Web GIS server otvorenog koda koji omogućava posluživanje geoprostornih podataka iz spremišta podataka. U osnovi se povezuje podržavajući kodiranje rasterskih/vektorskih podataka te ih objavljuje pomoću standardnih geoprostornih web servisa:

- WMS (Web Map Service) - za vizualizaciju rasterskih podataka na koje je moguće izvršiti upite,

- WFS (Web Feature Service) - za vektorske podatke,

- WCS (Web Coverage Service) - za upite i preuzimanje rasterskih podataka.

Svaki skup podataka, koji je objavljen putem upravitelja spremišta podataka i prepoznat kao geoprostorni, predočen je na webu pomoću Geoserver API. 

Trenutno spremište podataka podržava objavljivanje tiff rasterskih podataka kao što su: Tagged Image File Format s geografskim informacijama (Geoserver GeoTIFF rasterski izvor podataka) i TIFF rasterskih podataka popraćenih s datotekom prostornih podataka te projekcijskom datotekom (Geoserver WorldImage rasterski izvor podataka).

Geoserver pruža vlastito sučelje za upravljanje koje se može koristiti za objavljivanje dodatnih podržanih vrsta podataka (npr. shapefile, Postgis baza podataka). Dodatni moduli podržavaju čak i više vrsta rasterskih i vektorskih podataka. Da bi se pristupilo Geoserver administratorskom web sučelju, potrebno se obratiti administratoru sustava za daljnje upute.

WEB SERVISI ZA PRUŽANJE PODATAKA

Za korištenje prostornih podataka, dostupnih u DEMLAS spremištu, putem udaljenih GIS aplikacija (QGIS ili ArcGIS), na raspolaganju su sljedeći OGC servisi:

WMS servisi:

DEMLAS WMS - cp (cadastral parcel)

DEMLAS WMS - oi (ortho imagery)

DEMLAS WMS - lc (land cover)

WFS servisi:

DEMLAS WFS - cp (cadastral parcel)

DEMLAS WFS - oi (ortho imagery)

DEMLAS WFS - lc (land cover)

WCS servisi:

DEMLAS WCS - cp (cadastral parcel)

DEMLAS WCS - oi (ortho imagery)

DEMLAS WCS - lc (land cover)

 

KORIŠTENJE OGC SERVISA

Svaki skup podataka koji se objavljuje pomoću Web GIS servera i koji je dostupan putem standardiziranog sučelja OGC servisa za vizualizaciju (WMS), može se koristiti u drugim GIS alatima kao što su npr. Desktop GIS QGIS ili ArcGIS,...