Korisničke upute

Katalog

PREGLED

Komponenta kataloga koristi spremište podataka kao alat za upravljanje dokumentacijom podataka. Metapodaci se mogu pohraniti, indeksirati, pretraživati te dijeliti pomoću standardiziranih sučelja. Katalog je povezan s portalom spremišta podataka te se koristi za pretraživanje podataka putem metapodataka. 

Trenutna implementacija kataloga spremišta podataka se temelji na aplikaciji kataloga Geonetwork open source

Koristeći pristupnu točku usluge CSW kataloga spremišta podataka, moći će se pretraživati te koristiti podaci na udaljenim aplikacijama (npr. QGIS ili ArcGIS, ...).

Za pristup Geonetwork administratorskom web sučelju, potrebno je obratiti se administratoru sustava za daljnje upute. 

Web stranica administracije dostupna je ovdje:

Web usluga za pružanje metapodataka (link na to)

Svaki skup podataka, čiji su metapodaci objavljeni u spremištu, vidljiv je putem CSW kataloga. Stoga, moguće je koristiti vanjsku aplikaciju (npr. QGIS) sa dodatkom Metasearch pri čemu se uspostavlja veza sa CSW uslugom spremišta.