Korisničke upute

Sučelje

Sučeljem DEMLAS spremišta podataka pristupa se informacijskoj infrastrukturi projekta. Korisnicima je omogućeno pretraživanje dostupnih prostornih podataka koji su opisani metapodacima. Na raspolaganju su razne vrste i formati podataka kao npr.: prostorni skupovi podataka, planovi, mjerenja te popratni ne prostorni dokumenti, stranice, terenske bilješke, itd..

sučelje

Slika 1. Sučelje DEMLAS spremišta podataka

 

IZBORNICI SUČELJA

l_pretraživanje Pretraživanje

temeljni prikaz  Izbor temeljnog prikaza

Aplikacije   Aplikacije 

Lokacija  Položaj - uključivanje određivanja položaja korisnika 

Pomoc  Pomoć  - otvara se stranica sa korisničkim uputama

 

PRETRAŽIVANJE PODATAKA

Unutar sučelja, korisnicima se nudi više opcija pretraživanja dostupnih podataka (Slika 2). 

Slika 2. Izbornik pretraživanja podataka

TEKSTUALNO PRETRAŽIVANJE

Prvi način je jednostavno pretraživanje podataka s funkcijama automatskog dovršavanja ključnih riječi. Nakon upisivanja ključne riječi, klikom nasearchpokreće se postupak pretraživanja.

TEMATSKO PRETRAŽIVANJE

Kod tematskog pretraživanja odabire se vrsta podataka, čime se ograničava popis rezultata. Npr. ukoliko se žele pronaći podaci za katastar, za Vrstu podataka se odabire tema Katastar iz izbornika za pretraživanje.

PROSTORNO PRETRAŽIVANJE

Kod prostornog pretraživanja podataka dostupne su sljedeće opcije:

1. Prostorno prekrivanje (ON) - pretražuju se podaci čije su granice unutar trenutnog područja prikaza na zaslonu,

2. Točka interesa (ON) - pretražuju se podaci za točku interesa koja se odabire na zaslonu,

3. Položaj (ON) - pretražuju se podaci za trenutni položaj korisničkog uređaja. 

Postoji mogućnost odabira samo jedne opcije, koja će biti označena crvenom trakom pri dnu zaslona.

Osim navedenih opcija pretraživanja, moguće je koristiti kombinaciju tematskog i prostornog pretraživanja.

 

PRIMJER KORIŠTENJA

Za pretraživanje skupa podataka vdkp_311669_Dol(1), korisnik može primijeniti nekoliko načina.

a) Tekstualno pretraživanje

Najjednostavniji način je korištenje pretraživanja upisivanjem cijelog teksta na način da se upiše vdkp pri čemu funkcija automatskog dovršavanja riječi nudi prijedloge (Slika 3). 

vdkp

Slika 3. Pretraživanje pomoću upisanog teksta i automatskog dovršavanja

Odabirom odgovarajućeg skupa podataka, na popisu rezultata pretraživanja prikazat će se metapodaci. Otvaranjem detaljnog prozora metapodataka, moguće je dobiti više informacija o samom skupu podataka, a osim toga omogućena je opcija direktnog preuzimanja podataka na računalo (Slika 4). 

dol1

 Slika 4. Rezultati pretraživanja 

b)  Kombinacija prostornog i tematskog pretraživanja

Za pregled podataka o određenoj temi (npr. katastarskim česticama), koji su dostupni za određeno područje ili točku interesa, može se primijeniti sljedeći postupak pretraživanja.

Odabere se vrsta podataka iz glavnog izbornika (Katastar) te se za opciju pretraživanja omogući Točka interesa (Slika 5). 

tocka

 Slika 5. Kombinacija prostornog i tematskog pretraživanja

Postupak pretraživanja će biti obavljen nakon identificiranja Točke interesa klikom na karti. Na popisu rezultata pretraživanja prikazat će se svi skupovi podataka koji su pronađeni za odabranu točku. Moguće je prikazati detaljne metapodatke, preuzeti podatke te prikazati georeferencirane skupove podataka na karti (Slika 6).

rezultati

 Slika 6. Rezultati kombiniranog pretraživanja