Korisničke upute

Upravljanje podacima

Aplikacija za upravljanje podacima ima grafičko korisničko sučelje temeljeno na webu. Služi dionicima projekta (istraživačima, studentima i vanjskim suradnicima) kao alat za dijeljenje i dokumentiranje resursa (datoteka, baza podataka, informacijskih sustava, poveznica ....). Aplikacija je razvijena za različite zaslone, laptope te mobilne uređaje.

KAKO PRISTUPITI APLIKACIJI?

Aplikacija je dostupna putem izbornika Aplikacije koji se nalazi na glavnoj stranici sučelja spremišta podataka. Korištenje je omogućeno samo registriranim korisnicima. Ako se želi dobiti pristup, potrebno se obratiti administratoru sustava te zatražiti korisničko ime i lozinku. Za testiranje od strane ostalih korisnika također je potreban zahtjev.

KAKO KORISTITI APLIKACIJU?

Nakon uspješne prijave, nudi se mogućnost odabira  mape prema osnovnim temama prostornih podataka:

- cp (cadastral parcel), 

- lc (land cover),

- el (elevation),

- oi (ortho imagery),

- om (observation and measurements), itd..

Održavanje tema obavlja administrator. Ukoliko se na popisu ne nalazi odgovarajuća tema za pojedine podatke, potrebno se obratiti administratoru sustava.

Ulaskom u mapu, moguće je kreirati novu podmapu te unutar nje učitati datoteke. Kreiranjem mape koja sadrži datoteke, pojavit će se osnovni metapodaci kao što su naziv, veličina te datum izmjene za pojedinu datoteku. Na raspolaganju su tipke:

metapodaci pokretanje modula za uređivanje metapodataka

preuzmi preuzimanje datoteke na lokalno računalo

obrisi trajno brisanje podatkovne datoteke

Georeferencirani resursi koje trenutno podržava spremište podataka (Geospatial TIFF) označene su kao Published, ukoliko su već objavljene u Geoserveru spremišta podataka.

PRIMJER UNOSA PODATAKA U SPREMIŠTE

Uzme li se za primjer terenski rad u kojem se odvojeno prikupljaju podaci o stvarnim mjerenjima, kao i drugi popratni podaci kao što su fotografije, zapisnici, skice, itd... Navedeni podaci se mogu prikupljati izravno u elektroničkom obliku ili analogno (napisati/nacrtati na papiru).

Slično tome, Manager App se može koristiti za pohranu podataka u spremište podataka, izravno na terenu pri čemu oni postaju dostupni drugim kolegama. Osim toga, mjereni podaci se mogu izravno učitati iz kontrolora geodetskog instrumenta povezanog na internet te istovremeno podijeliti sa ostalim kolegama na drugim uređajima ili u uredu.

1) Unos KDKO (dodaci popisu katastarskih čestica za k.o. Jelsa)

Nakon učitavanja datoteke u pdf formatu odabire se opcija metapodaci, gdje se popunjavaju polja prikazana na Slici 1.

kdko_Jelsa(1)

kdko_Jelsa(2)

Slika 1. Metapodaci za dpkc_Jelsa

2) Unos DOF (za k.o. Stari Grad)

Prvo je potrebno kreirati mapu koja sadrži tiff, tfw i prj datoteke sa pripadajućim podacima o katastarskoj općini. Kako bi se ista mapa mogla učitati u spremište, potrebno ju je komprimirati, odnosno stvoriti zipp datoteku. Nakon učitavanja odabire se opcija metapodaci, gdje se popunjavaju polja prikazana na Slici 2.

DOF Stari Grad na otoku HvaruDOF Stari Grad na otoku HvaruDOF Stari Grad na otoku Hvaru

Slika 2. Metapodaci za DOF Stari Grad_1