Korisničke upute

Uređivanje metapodataka

PREGLED

Uređivač metapodataka je jednostavna web aplikacija koja korisnicima nudi web oblik za izradu dokumentacije DEMLAS podataka ili bilo kojih drugih unutarnjih/vanjskih izvora podataka.

KAKO PRISTUPITI APLIKACIJI?

Aplikaciji se pristupa putem prozora Aplikacije na početnom portalu spremišta podataka i trenutno je dostupna bez potrebe za registracijom korisnika. Stoga je svatko, tko treba kreirati ili preuzeti metapodatke na lokalni uređaj, može koristiti. U svrhu omogućivanja lokalne pohrane te objavljivanja u funkciji kataloga, potrebna je registracija za unutarnje dionike.

KAKO KORISTITI APLIKACIJU?

Aplikacija se koristi u svrhu kreiranja metapodataka za naknadno učitavanje povezanih datoteka. Postupak je sljedeći:

1. Kreiranje metapodatka za određeni skup podataka za koji trenutno ne postoji datoteka

ŠTO? - odabiremo vrstu podataka (prema odgovarajućem direktoriju u koji će s ekasnije unijeti datoteka)

- Naziv skupa podataka -  upisuje se naziv skupa podataka

- Oznaka skupa podataka - upisuje se naziv datoteke koja će se naknadno uvesti. Ovo je bitno iz razloga što će se na temelju ovog polja kreirati naziv .xml datoteke matapodatka! 

- Sažetak - kratki sažetak o skupu podataka

- Ključne riječi - unijeti najmanje jednu ključnu riječ (u slučaju više, potrebno odvojiti zarezom)

TKO?

- unijeti osnovne detalje kontakta (ime i prezime te e-mail adresu) 

GDJE?

- definirati granično područje za skup podataka

KAKO?

- URL za pristup podacima (poveznica na početnu DEMLAS stranicu)

- izvor podataka

KADA?

- T_MIN i T_MAX (ukoliko set podataka pripada određenom vremenskom periodu)

Aplikacija dopušta i unos više polja (elemenata) metapodataka, ukoliko pružatelj podataka smatra da je to potrebno. Taj se odjeljak otvara/zatvara sa tipkom More metadata.

Nakon ispunjavanja polja o metapodacima, u nastavku su ponuđene tri opcije:

Preuzmi - spremanje XML datoteke koja je kodirana pomoću sheme metapodataka Dublin Core na računalu,

Spremi- pohrana metapodataka u spremište podataka,

Spremi i objavi - objava metapodataka u CSW katalog spremišta podataka.

2. Učitavanje datoteke skupa podataka

Nakon što je datoteka skupa podataka, za koju smo prethodno kreirali metapodatke, postala dostupna, slijedi njeno učitavanje putem aplikacije Upravljanje podacima. Naziv datoteke koja se učitava treba biti identičan nazivu .xml datoteke metapodatka (tj. polju Oznaka skupa podataka. 

Nakon što je unesena datoteka skupa podataka, aplikacija Upravljanje podacima provjerava postoji li odgovarajuća .xml datoteka metapodatka u direktoriju /metapodaci. Ukoliko postoji kreira poveznicu.

3. Uređivanje polja za URL

Nakon učitavanja datoteke, umjesto kreiranja metapodatka, uređuje se prethodno kreirani metapodatak na način da se u polje Kako? - URL za pristup podacima unese putanja do učitane datoteke skupa podataka.

 

Uređivanje postojećih metapodataka moguće je i kroz aplikaciju za upravljanje podacima pritiskom na tipku metapodaci pored postojeće datoteke. U tom slučaju otvara se identičan modul za uređivanje metapodaka.