Slučajevi upotrebe podataka DEMLAS spremišta

Homogenizacija i transformacija K.O. Dol

Opis zadataka: 

Određivanje koordinata identičnih točaka i transformacija međnih točaka katastarskih čestica iz Bečkog sustava u Gauss-Kruegerovu projekciju.

 

Izvoditelji:

dipl. ing. Vlado Cetl

prof. dr. sc. Miodrag Roić

Andreja Đorđević

Adrijan Jadro

Ivana Marjanović

Ratko Medan

 

Rezultati:

1. dolp1.dgn

2. DOL_DOF.tif