Slučajevi upotrebe podataka DEMLAS spremišta

Najbliža stalna geodetska točka