Slučajevi upotrebe podataka DEMLAS spremišta

Katastarske čestice (cadastral parcels)

Oznaka te vlasnik/posjednik katastarske čestice na kojoj se nalazim

 

Uvod [uredi]

Katastarske čestice predstavljaju prostorni obuhvat rasprostiranja najvažnijeg odnosa između čovjeka i zemljišta - prava vlasništva. Pohranjivanje podataka o katastarskim česticama u digitalnom obliku olakšava njihovo održavanje i upotrebu. Stavljanjem podataka na raspolaganje široj javnosti oni se mogu koristiti u razne svrhe. Primjer upotrebe podataka o katastarskim česticama jest i ovaj slučaj upotrebe.

Ovaj slučaj upotrebe korisniku daje informaciju o broju katastarske čestice na kojoj se nalazi. Preko broja katastarske čestice može se pronaći podatak o vlasnicima te čestice.

Katastarske čestice - Dijagram slučajeva korištenja

 

Upute za korištenje [uredi]

Da bi imao tu informaciju, korisnik:

  1. otvara DEMLAS preglednik na uređaju
  2. Pretražuje podatke o katastarskim česticama upisivajući u pretraživač riječ "parcel"
  3. U zasebni prozor DEMLAS sučelje će povratno prikazati sve zapise metapodataka na položaju na kojem se korisnik nalazi, a odnose se na katastarske čestice te je potrebno odabrati "Katastarske_čestice_HVAR"
  4. poziva mrežnu uslugu dodavanja na kartu "Add to Map" podataka koji su potrebni.
  5. određuje svoj položaj alatom "položaj", u donjem lijevom uglu preglednika

DEMLAS sučelje prikazuje podatke o katastarskim česticama za položaj na kojem se korisnik nalazi.

 

 

Korišteni resursi [uredi]

Ulazni podaci

  1. Vektorski podaci o katastarskim česticama

 

Rezultati [uredi]

 Rezultat ovog slučaja upotrebe jest broj katastarske čestice. Iako je ta informacija vrijedna i pomoću nje se mogu pronaći ostale informacije o katastarskoj čestici (vlasništvo, način korištenja), postupak pronalaženja ostalih informacija nije jednostavan te se ne odvija na automatski način.

Dodatne informacije o katastarskoj čestici na kojoj se korisnik nalazi može pronaći pregledom katastarskog operata na web stranici Zajedničkog informacijskog sustava.

Zaključak [uredi]

 Iako slučaj upotrebe ispunjava svoju svrhu, potrebni su dodatni radovi kako bi se omogućilo lakše korištenje sustava, odnosno lakša pretraga dodatnih informacija.

 

Osim toga, postoji problem nehomogenih katastarskih planova koji mogu uzrokovati pogrešne rezultate pretrage.