Slučajevi upotrebe podataka DEMLAS spremišta

Sustav za praćenje upravljanja zemljištem

Uvod [uredi]

Praćenje stanja uređenja zemljišta pomaže analiziranju upravljanja zemljištem, gospodarenja zemljištem te je alat za donošenje odluka u kreiranju zemljišnih politika. Temelji se na skupu pokazatelja predloženih od Svjetske Banke, FAO-a, a može se dopuniti i dodatnim pokazateljima karakterističnim za lokalne prilike. Implemetacija u Hrvatskoj je prikazana u Ocjeni okruženja uređenja zemljišta za Hrvatsku.

Upute za korištenje (Instructions) [uredi]

Sličnoj aplikaciji se pristupa putem ove poveznice

Ulazni resursi [uredi]

Ključna literatura

Ocjena okružja uređenja zemljišta (Hrvatska)

Voluntary Guidelines on Tenure

Ulazni podaci

Prostorni plan uređenja Grada Staroga Grada 5

Zone korištenja zemljišta

Rezultati (Evaluation report) [uredi]

Doktorski rad "Sustav za praćenje gospodarenja zemljištem"

  • Stanje korištenja zemljišta u prošlim razdobljima (otok Hvar)
  • Projekcije korištenja zemljišta u budućim razdobljima (otok Hvar)