Slučajevi upotrebe podataka DEMLAS spremišta

Geodetska osnova (geodetic points)

Uvod [uredi]

Prilikom geodetske izmjere potrebno se vezati na postojeću geodetsku osnovu, te je na temelju podataka točaka u spremištu podataka DEMLAS moguće pronaći najbližu točku stalne geodetske osnove za potrebe izmjere.

uml

 

Upute za korištenje [uredi]

Da bi korisnik dobio informacije o najbližoj geodetskoj točki mora:

  1. Otvara DEMLAS preglednik na uređaju
  2. Pretražuje podatke o stalnim geodetskim točkama upisujući u pretraživač "geodetic points"
  3. U zasebni prozor DEMLAS sučelje će povratno prikazati sve zapise metapodataka koji sadrže riječ za pretragu te odabire "Geodetic points".
  4. Poziva mrežnu uslugu dodavanja na kartu "Add to map" podataka sa potrebnim informacijama o stalnoj geodetskoj osnovi.
  5. Određuje svoj položaj alatom "položaj", u donjem lijevom uglu preglednika.

DEMLAS sučelje prikazuje podatke o točkama stalne geodetske osnove za položaj na kojem se korisnik nalazi.

Slika 1. Rezultat korištenja slučaja uporabe

 

Korišteni resursi [uredi]

Ključna literatura

-

Ulazni podaci

U DEMLAS spremište podataka učitana je baza podataka stalnih točaka geodetske osnove na otoku Hvaru koja je zadnji put  nadopunjena u sklopu stručne prakse Faros 2002 . Baza podataka sastoji se od 418 zapisa stalnih točaka geodetske osnove.

Relacijski model baze podataka stalnih geodetskih točaka

 

Rezultati [uredi]

Rezultati istraživanja

Rezultat istraživanja je baza podataka stalnih točaka geodetske osnove učitana na GeoServer putem usluge WMS-a, te povezana s DEMLAS spremištem podataka putem metapodataka.

  1. Stalne geodetske točke

 

Novonastali podaci

U sklopu istraživanja su nastali novi podaci, odnosno zapisi iz baze podataka su učitani na Geoserver te je nastao WMS koji se može koristiti za pregled stalnih geodetskih točaka na otoku Hvaru.

Zaključak [uredi]

Istraživanjem je omogućen pronalazak lokacije najbiže stalne točke geodetske osnove. Nedostatak je što se osim same lokacije nije moguće dobiti podatke o pojedinoj točci geodetske osnove.

Nadalje bi se u bazu podataka trebale učitati i podaci o nazivima točkama koji bi se prikazivali uz samu oznaku točke. Osim toga bilo bi poželjno da se omogući prikaz položajnog opisa odabirom točke koji bi se generirao na temelju podataka baze stalnih geodetskih točaka.