Slučajevi upotrebe podataka DEMLAS spremišta

Svojstva zemljišta / land characteristics

SVOJSTVA ZEMLJIŠTA NA KOJEM SE NALAZIM

Uvod [uredi]

Ovaj slučaj upotrebe korisniku daje informaciju o svojstvima zemljišta na kojem se korisnik nalazi (o tome da li je zemljište poljoprivredno ili ne, te načinu korištenja).

svojstva_uml

Slika 1. UML dijagram slučaja upotrebe

Upute za korištenje [uredi]

Da bi imao tu informaciju, korisnik:

 1. otvara DEMLAS preglednik na uređaju

 2. određuje svoj položaj alatom ''položaj'', u donjem lijevom uglu preglednika

 3. pronalazi podatke o svojstvima zemljišta upisivanjem ključne riječi ''svojstva'' u pretraživač

 4. U zasebni prozor DEMLAS sučelje će povratno prikazati sve zapise metapodataka na položaju na kojem se korisnik nalazi, a odnose se na svojstva zemljišta

5. poziva mrežnu uslugu pregleda ''Add to map'' za unesene podatke

 

Korišteni resursi [uredi]

Ključna literatura

Odak, Iva: Analiza fragmentiranosti zemljišnih posjeda i primjena rezultata u gospodarenju poljoprivrednim zemljištem (doktorska disertacija)

Ulazni podaci

 Potrebno unijeti u DEMLAS spremište i opisati metapodacima.

Rezultati [uredi]

Rezultat ovog slučaja upotrebe bi bila svojstva zemljišta na lokaciji na kojoj se korisnik nalazi.  Pružila bi se informacija o načinu korištenja poljoprivrednog zemljišta (vinograd, maslinik,...), površini, nagibu zemljišta, itd.. Korisnik bi dobio podatke koje se odnose na ARKOD česticu.

Zaključak [uredi]