Slučajevi upotrebe podataka DEMLAS spremišta

Namjena zemljišta (land use)

Uvod [uredi]

Prostorno planiranje predstavlja skup aktivnosti koje se provode u svrhu održivog upravljanja prostorom, kao temeljnim ograničenim prirodnim i kulturnim resursom.
Pravilnim upravljanjem prostorom stvaraju se uvjeti za ostvarenje razvojnih projekata, privlačenje poduzetnika i investitora, a time i povećanje kvalitete života (nova radna mjesta, bolji standard, kvalitetnija ponuda, razvijenija infrastruktura, zdraviji i ljepši okoliš), povećanje potražnje, privlačenje posjetitelja te mlađih i obrazovanijih stanovnika koji su temeljni razvojni resurs suvremene ekonomije.
Planska projekcija prostornih planova, kojima se organizacija prostora postiže na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini, proteže se na vremensko razdoblje od 20 do 30 godina.

Ovaj slučaj upotrebe korisniku daje informaciju o namjeni zemljišta na kojem se korisnik aplikacije nalazi.

namjena_uml

Slika 1. UML dijagram slučaja upotrebe

Upute za korištenje [uredi]

Da bi imao tu informaciju, korisnik:

  1. otvara DEMLAS sučelje na uređaju
  2. pronalazi podatke o namjeni prostora upisivajući u pretraživač ključnu riječ ''namjena''
  3. U zasebni prozor DEMLAS sučelje će povratno prikazati sve zapise metapodataka  na položaju na kojem se korisnik nalazi, a odnose se na namjenu prostora. 
  4. poziva mrežnu uslugu pregleda "Add to Map" za: ''land use zones'' i 

    ''Prostorni plan uređenja Grada Staroga Grada 5''

  5. određuje svoj položaj alatom ''položaj'', u donjem lijevom uglu sučelja

DEMLAS sučelje prikazuje podatke o namjeni prostora za položaj na kojem se nalazi.

namjena_zone

Slika 2. Prostorni plan uređenja Staroga Grada

prostorni_plan 

Slika 3. Prostorni plan uređenja Staroga Grada (M 1:5000) - građevinska područja

Korišteni resursi [uredi]

Ključna literatura

Prostorni planovi uređenja Grada Staroga Grada

Rezultati projekta "Prostorno planiranje za građane

Ulazni podaci

1. Prostorni plan uređenja Staroga Grada

2. Prostorni plan uređenja Staroga Grada u mjerilu 1:5000

3. Prostorni plan uređenja Staroga Grada u mjerilu 1:25 000

Rezultati [uredi]

Rezultati istraživanja

Informacija o namjeni zemljišta na kojem se nalazi koju korisnik dobije korištenjem aplikacije je točna, ali nije potpuna.

Da bi korisnik dobio potpunu informaciju o namjeni površine, mora koristiti legendu grafičkog dijela GUP-a. Iz legende korisnik iščitava o kojem tipu namjene se radi, dok za detaljne informacije o namjeni za tu lokaciju mora konzultirati tekstualni dio GUP-a.

Novonastali podaci

-

Zaključak [uredi]

Idealan slučaj funkcioniranja ovog slučaja upotrebe bio bi direktno dohvaćanje lokacijske informacije. Pretpostavka za ovakvo funkcioniranje je priprema podataka GUP-a na način da se vektorski podaci grafičkog dijela topološki urede, pravilno klasificiraju, te atributno povežu s tekstualnim dijelom GUP-a. Nakon toga bi aplikaciju trebalo doraditi da direktno pristupa podacima iz prostorne baze podataka ili da se eventualno doda srednji, serverski sloj koji bi bio u stanju isporučiti tražene podatke lokacijske informacije u standardiziranom obliku.