Korisničke upute

Korisničke upute

Pregled stranice, u inačici #12
(Vrati ovu inačicu) 

Izmijenjeno: 15. May 2017., 11:33   Korisnik: Miodrag Roić  → 2012

Portal

Manager App

Uređivač metapodataka

Geoserver

Katalog

 

Podaci u spremištu mogu se koristiti za znanstvene i nastavne potrebe. Za korištenje u druge svrhe treba se obratiti nadležnoj instituciji.

Podaci službenih upisnika su kopije u nekom trenutku. Izvorne podatke treba preuzeti iz odgovarajućeg upisnika sukladno propisima.

 

Mišljenja, nalazi i zaključci ili preporuke navedene u ovom materijalu odnose se na autora i ne odražavaju nužno stajališta Hrvatske zaklade za znanost.