Friday, 27. November 2020., 12:25
Sjedište: Razvoj višenamjenskog sustava upravljanja zemljištem
E-kolegij: Razvoj višenamjenskog sustava upravljanja zemljištem (DEMLAS)
Rječnik: Rječnik uređenja zemljišta
F

Formalno rješenje

Rješavanje spora kroz upravni ili sudski postupak u kojem je ishod zakonski obvezujući.

engl. Resolution formal - Resolving a dispute through an administrative or judicial process where the outcome is legally binding.