Rječnik uređenja zemljišta


Rječnik uređenja zemljišta

Pregled rječnika korištenjem ovog indeksa

A | B | C | Č | Ć | D | | Đ | E | F | G | H | I | J | K | L | LJ | M | N | NJ | O | P | Q | R | S | Š | T | U | V | W | X | Y | Z | Ž | SVE

Stranica:  1  2  3  4  5  6  7  8  (Nastavi)
  SVE

A

Autohtoni

Pojam "autohtoni" odnosi se na starosjedilačke zajednice koje često imaju posebni kulturni identitet i običaje koji se razlikuju od općeprihvaćenih društvenih normi, uključujući i običaje vezane uz zemljište. Autohtone zajednice su često marginalizirane i ranjive. Status "autohtonih zajednica" može biti uređen zakonom.

engl. Indigenous - The term „indigenous‟ refers to communities that are native to the locality and frequently have specific cultural identities and practices, including practices related to land, that differ from the mainstream society and as a result are often marginalized and vulnerable. The status of “indigenous communities” may be defined by law.

Č

Čestica (zemljišta)

Čestica je definirana kao površina zemljišta jedinstvenog vlasništva, korištenja ili drugih svojstava.

engl. Parcel (of land) - A parcel is a defined area of land with a unique record of ownership, use, or other characteristics.

D

Decentralizacija

Decentralizacija je načelo prijenosa odgovornosti i nadležnosti za kreiranje politike na lokalne razine javne vlasti.

engl. Decentralization - Decentralization is the principle of delegating policy-making and authority responsibility to local levels of public authority.

Deložacija

Deložacija je uklanjanje nekoga sa zemljišta ili imovine koju je zaposjeo. Pojam se vrlo često koristi u kontekstu iseljenja bespravnih stanara, ali se također može koristiti i u kontekstu nezakonitog iseljenja.

engl. Eviction - Eviction is the removal of someone from their occupation of land or property. The term is very commonly used in connection with the eviction of squatters, but may also be used in the context of unlawful eviction.

Dosjelost

Stjecanje prava na zemljištu na temelju dugoročnog mirnog korištenja zemljišta. Prava na zemljištu se mogu steći nakon zakonom propisanog roka, ako za to nema drugih zakonskih prepreka.

engl. Adverse possession - Possession of land through long term peaceful occupation as a trespasser or squatter. The right to possession after a statutorily prescribed period of limitation can be gained if there is no legally defendable claim.

Dosuda

Proces konačnog i mjerodavnog određivanja postojećih prava i tereta ljudi na zemljištu.

engl. Adjudication - Process of final and authoritative determination of the existing rights and claims of people to land.

Državno zemljište

Zemljište kojim upravlja središnja vlast.

engl. State land - Property in the custodianship of the Central/National Government.

E

Etažno vlasništvo

Etažno vlasništvo odnosi se na pojedinačne stambene jedinice na nekoj nekretnini, uključujući i zemljište s kojim je ona povezana. Osobe ostvaruju individualna prava na posebnim dijelovima nekretnina, ali također koriste i imaju pristup zajedničkim dijelovima nekretnina poput hodnika, stubišta, vanjskog prostora itd. Zajednički dijelovi nekretnina u pravilu zahtijevaju i zajedničko održavanje.

engl. Condominiums - A condominium is a collection of individual home units along with the land upon which they sit, also known as strata. Individuals have private rights within the complex/building, but they also have use and access to common facilities, including hallways, stairwells, and exterior areas etc. There are typically common property areas included in the property that require management by the commons.

F

Formalno rješenje

Rješavanje spora kroz upravni ili sudski postupak u kojem je ishod zakonski obvezujući.

engl. Resolution formal - Resolving a dispute through an administrative or judicial process where the outcome is legally binding.

G

Gospodarenje zemljištem

Aktivnosti povezane s gospodarenjem zemljišta.

engl. Land management - The activities associated with the management of land.


Stranica:  1  2  3  4  5  6  7  8  (Nastavi)
  SVE