Obavijesti na razini sjedišta


Available courses

Ova aktivnost je značajno dorađena i unaprijeđena aktivnost Franciskanski katastar koja je održavana prethodnih godina.