Obavijesti na razini sjedišta


Dostupni e-kolegiji

Ova aktivnost je značajno dorađena i unaprijeđena aktivnost Franciskanski katastar koja je održavana prethodnih godina.