Satelitska mjerenja i izjednačenje

Kod planiranja GPS mjerenja odabrana je statička metoda, trajanje sessiona 30 minuta i sample rate 15 sekundi. Plan je također predviđao uključenje svih studenata u GPS mjerenje.

Za satelitska mjerenja na raspolaganju bilo je šest GPS prijamnika:

Budući mjerenja nisu bila pripremljena zadaća je planirana za treći dan prakse. Do tada trebalo je završiti projekt, upoznati se s rukovanjem prijamnika, napuniti baterije, kompletirati dodatnu opremu, napraviti nekoliko varijanti plana mjerenja. Konačni i ostvareni plan mjerenja dat je u tablici.

Tablica - Plan GPS mjerenja.

 

7.10.1998.

DOY 280

VRBOVEC '98

   

I

II

III

IV

V

VI

 

Vrijeme

Turbo SII 1

Ashtech 1

Ashtech 2

Trimble 1

Turbo SII 2

Trimble 2

1

8:00- 8:30

394

503

504

362

501

 
 

8:30- 9:00

           

2

9:00- 9:30

502

503

504

404

507

 
 

9:30-10:00

           

3

10:00-10:30

508

503

504

506

505

 
 

10:30-11:00

           

4

11:00-11:30

307

503

504

509

511

 
 

11:30-12:15

           

5

12:15-12:45

510

503

504

362

511

 
 

12:45-14:30

           

6

14:30-15:00

 

503

504

509

508

510

 

15:00-15:45

           

7

15:45-16:15

 

503

504

404

508

307

Kao što je vidljivo iz tablice odabrana je varijanta s dva stacionarna Ashtech prijamnika na točkama 503 i 504. Ostali prijamnici bili su pokretni. Prije polaska na teren svaka ekipa dobila je zapisnik za GPS mjerenje kao i plan mjerenja. Po povratku u stožer opažanja sa svakog prijamnika prebačena su na računalo, a potom zapisana u RINEX2 formatu. Još u Vrbovcu napravljeno je i testno računanje vektora. Definitivno računanje svih vektora, izjednačenje mreže te transformacija koordinata obavljeno je na Fakultetu Trimbleovim softverskim paketom GPSurvey.

U postupku računanja vektora fiksirani su svi ambiguiteti, što govori podosta o značajkama mjerenja provedenih GPS-om. Spomenimo neke: broj i konstelacija satelita prilikom mjerenja bili su zadovoljavajući i povoljni, trajanje sessiona dostatno, za premještanje uređaja bilo je dovoljno vremena, oko točaka nije bilo značajnih zaklanjanja, kao niti refelektirajućih površina.

Pritisnite na sličicu da biste je povećali !
Pravovremeno treba uključiti GPS, ali i ucrtati zaklanjanje.

Nakon provedenog izjednačenja mreže osnovnih točaka dobivena je i ocjena točnosti. Ni jedna položajna pogreška ne prelazi ± 5 mm, dok niti jedna visinska pogreška ne prelazi ± 15 mm uz vjerojatnost od 68%. U postupak provođenja transformacije preko identičnih točaka uključena su sva četiri trigonometra. Međutim, u prvom koraku transformacije uočena su prevelika preostala odstupanja kod trigonometra 362 (tablica-Gauss - Krügerove koordinate dopunskih točaka). Stoga se u narednom koraku transformacije ovaj trigonometar morao tretirati kao i novoodređene točke.

Pritisnite na sličicu da biste je povećali !
Mreža osnovnih točaka.

U tablici u koloni "prije transformacije" nalaze se visine koje su određene nivelmanom i prikazane su u poglavlju Visinska osnova, osim visina trigonometara 362 i 394. U usporedbi koordinata trigonometara prije i poslije transformacije očigledno je nesuglasje kod trigonometra 362. Pretpostavljamo da je ovaj trigonometar prestabiliziran iz nama nepoznatih razloga. Predlažemo da se nadalje za trigonometar 362 koriste koordinate, koje su u tablici date u koloni "poslije transformacije".

Tablica - Usporedba koordinata i visina točaka prije i poslije transformacije.

 

Date koordinate

Koordinate dobivene GPS-om

 
 

Prije transformacije

Poslije transformacije

Razlike

 

y

x

h

y

x

h

D y

D x

D h

307

5610818.86

5084476.85

141.647

5610818.817

5084476.832

141.675

0.043

0.018

-0.028

362

5605518.03

5085146.61

142.291

5605513.421

5085152.264

142.531

4.609

-5.654

-0.240

394

5605147.44

5080992.86

113.59

5605147.369

5080992.849

113.622

0.071

0.011

-0.032

404

5607569.38

5082038.29

111.305

5607569.495

5082038.318

111.314

-0.115

-0.028

-0.009

501

     

5608053.452

5083066.060

127.578

     

502

   

114.469

5608168.468

5082585.104

114.449

   

0.020

503

   

114.899

5608730.141

5082722.372

114.863

   

0.036

504

   

120.177

5609969.136

5083365.956

120.160

   

0.017

505

   

134.944

5610660.662

5083753.998

134.952

   

-0.008

506

   

135.256

5610452.306

5083095.602

135.299

   

-0.043

507

   

117.268

5609549.276

5082782.187

117.270

   

-0.002

508

   

134.885

5610694.085

5083874.329

134.895

   

-0.010

509

     

5610223.141

5084371.781

134.218

     

510

   

122.354

5610071.745

5082731.648

122.394

   

-0.040

511

     

5609313.152

5084730.120

144.961