Ocjena okružja uređenja zemljišta (Hrvatska)

NASLOVNA | PRIPREMA | IZVJEŠĆA O STANJU | PANELI | NACRT IZVJEŠĆA | RADIONICA ZA TEHNIČKU PROVJERU | DIJALOG O POLITICI | ZAVRŠNO LGAF IZVJEŠĆE


Potreba za sustavnom ocjenom uređenja zemljišta proizlazi iz tri čimbenika. Prvo, zbog stagnirajuće ili niske produktivnosti zemljišta u mnogim područjima, velike globalne potražnje za zemljištem kao izvorom hrane, goriva ali i ugodnog prirodnog okoliša, potrebi za strukturnim promjenama koje nepovoljno utječu na poljoprivrednu proizvodnju i preoblikuju zemljište u skladu s urbanim razvojem, institucionalni programi kojima se uređuje zemljište pojavili su se kao ključni čimbenici održivog rasta i smanjenja siromaštva. Drugo, fragmentacija institucija zbog koje je nadležnost za zemljište podijeljena između velikog broja državnih institucija koje su često loše koordinirane, može uzrokovati nesklad između propisa i njihove praktične provedbe. Treće, tehnička složenost, specifična pitanja u pogledu zemljišta te otpor uvođenju promjena od strane moćnih interesnih skupina kojima odgovara postojeća situacija, navodi na zaključak kako je napredak moguć jedino uz sudjelovanje i postizanje konsenzusa među stručnjacima, temeljenog na sveobuhvatnoj analizi.

Shematski prikaz postupka provedbe LGAF-a


Ocjena okružja uređenja zemljišta (engl. LGAF) pomaže u usporedbi prilika u pojedinim zemljama s globalnom dobrom praksom u nekim područjima važnim za dobro uređenje i to u pogledu (i) kako su definirana prava na zemljištu, kako se ona mogu stjecati i prenositi; (ii) kako se provodi javni nadzor korištenja zemljišta, gospodarenje i oporezivanje; (iii) kako je definirano zemljište u vlasništvu države, kako država gospodari njime, kako zemljište postaje državno te kako se ono prodaje; (iv) upravljanja zemljišnim informacijama i način na koji im se može pristupiti; (v) rješavanja sporova i odgovornosti službenih osoba; i (vi) postupaka vezanih uz ulaganja u zemljište.

LGAF je osmišljen kako bi pojedinim zemljama, kroz 6-9 mjeseci, uz pomoć svih relevantnih dionika pomogao napraviti tehničku ocjenu stanja uređenja zemljišta u odnosu na globalnu dobru praksu primjenom zajedničkog pristupa. To je dijagnostičko sredstvo za ocjenu stanja uređenja zemljišta na nacionalnoj ili lokalnoj razini, koje se više oslanja na domaće ekspertize i stvarne činjenice, nego na vanjske dionike. Ocjena se temelji na sveobuhvatnom pregledu dostupnih koncepcijskih i empirijskih materijala vezanih uz uređenje zemljišta te iskustva domaćih stručnjaka.

Ispod se nalaze poveznice na originalne dokumente i prijevodi nekih dokumenata.

 Ocjena okružja uređenja zemljišta

 Provedbeni priručnik