e-knjižnica (e-library)

Propisi

Važeći:

Prethodni propisi:

Narodne novine (1988): Zakon o katastru vodova, 50.

Narodne novine (1988): Zakon o utvrđivanju vrijednosti ljestvica katastarskog prihoda, 52.

Službeni list SFRJ (1988): Zakon o jedinstvenoj evidenciji prostornih jedinica, 18.

Narodne novine (1981): Pravilnik o katastarskom klasiranju zemljišta, 16.

Narodne novine (1980): Pravilnik o omeđivanju katastarskih općina, 12.

Narodne novine (1978): Pravilnik o izlaganju na javni uvid podataka utvrđenih katastarskom izmjerom i katastarskim klasiranjem zemljišta, 41.

Narodne novine (1978): Pravilnik o izradi i održavanju knjižnog dijela katastarskog operata, 13.

Narodne novine (1977): Pravilnik o izradi i održavanju katastra vodova, 2.

Narodne novine (1976): Uredba o načinu čuvanja i korištenja podataka geodetske izmjere i katastra zemljišta, 27.

Narodne novine (1976): Pravilnik o osnivanju i vođenju katastra pomorskog dobra, 1.

Narodne novine (1976): Zbirka kartografskih znakova, 24.

Narodne novine (1974): Zakon o geodetskoj izmjeri i katastru zemljišta, 16 i 10/78; 41/78; 51/89.

Narodne novine (1973): Zakon o katastru vodova, 44.

Narodne novine (1973): Zakon o utvrđivanju katastarskog prihoda, 44.

Narodne novine (1968): Zakon o određivanju građevinskog zemljišta u gradovima i naseljima gradskog karaktera, 30.

Službeni list FNRJ (1953): Uredba o katastru zemljišta, 43.

SN (1931): Zakon o zemljišnoknjižnim deobama, otpisima i pripisima, 62

SN (1930): Zakon o zemljišnim knjigama, 146

(1930): Zakon o unutarnjem uređenju, osnivanju i ispravljanju zemljišnih knjiga.

Ministarstvo finansija Kraljevine Jugoslavije - Odelenje katastra i državnih dobara (1930): V. deo pravilnika o katastarskom premeravanju.

Ministarstvo finansija (1929): Zakon o katastru zemljišta

SN (1928): Pravilnik o sastavljanju i održavanju katastra zgrada, 225

(1907): Instruktion für polygonale (theodolit) Vermessungen «crvena instrukcija».

(1904): Instruktion für Mesztischaufnahme.

(1902): Zakon o komasaciji zemljišta.

(1894): Zakon o uređenju zemljišnih zajednica.

RGBL (1883): Zakon o očevidnosti katastra za zemljarinu; "Evidenzhaltungsgesetz" -  PDF

(1876): Zakon o sastavljanju gruntovničkih uložaka

RGBL (1871): Allgemeines Grundbuchsgesetz (Zakon o zemljišnim knjigama) , 37 

RGBL (1865): Instruction zur Ausführung der Katastral-Vermessung.

RGBL (1855): Gruntovni red.

RGBL (1849): Patent über die Einführung des Grundsteuerkatasters in Ungarn und die Festsetzung eines Grundsteuer-Provisoriums bis zur Vollendung des stabilen Katasters

(1824): Katastral-Vermesungs-Instruktion

(1820): Katastral-Vermesungs-Instruktion mit Zeichenschluessel

(1817): Grundsteuerpatent (Patent über die Einführung des stabilen katasters).

Handbuch k.k. Gesetze (1785): Grundausmessungspatent