Rječnik uređenja zemljišta


Rječnik uređenja zemljišta

Pregled rječnika korištenjem ovog indeksa

A | B | C | Č | Ć | D | | Đ | E | F | G | H | I | J | K | L | Lj | M | N | Nj | O | P | Q | R | S | Š | T | U | V | W | X | Y | Z | Ž | SVE

A

Autohtoni

Pojam "autohtoni" odnosi se na starosjedilačke zajednice koje često imaju posebni kulturni identitet i običaje koji se razlikuju od općeprihvaćenih društvenih normi, uključujući i običaje vezane uz zemljište. Autohtone zajednice su često marginalizirane i ranjive. Status "autohtonih zajednica" može biti uređen zakonom.

engl. Indigenous - The term „indigenous‟ refers to communities that are native to the locality and frequently have specific cultural identities and practices, including practices related to land, that differ from the mainstream society and as a result are often marginalized and vulnerable. The status of “indigenous communities” may be defined by law.