Rječnik uređenja zemljišta


Rječnik uređenja zemljišta

Pregled rječnika korištenjem ovog indeksa

A | B | C | Č | Ć | D | | Đ | E | F | G | H | I | J | K | L | Lj | M | N | Nj | O | P | Q | R | S | Š | T | U | V | W | X | Y | Z | Ž | SVE

F

Formalno rješenje

Rješavanje spora kroz upravni ili sudski postupak u kojem je ishod zakonski obvezujući.

engl. Resolution formal - Resolving a dispute through an administrative or judicial process where the outcome is legally binding.