Rječnik uređenja zemljišta


Rječnik uređenja zemljišta

Pregled rječnika korištenjem ovog indeksa

A | B | C | Č | Ć | D | | Đ | E | F | G | H | I | J | K | L | Lj | M | N | Nj | O | P | Q | R | S | Š | T | U | V | W | X | Y | Z | Ž | SVE

K

Katastar

Katastar je na česticama zasnovani zemljišni informacijski servis s aktualnim podacima o nekretninama/zemljištu i interesima.

engl. Cadastre - A cadastre is normally a parcel based and up-to-date land information system containing a record of interests in land (i.e. rights, restrictions and responsibilities).

Kolektivna prava

Zajedničko vlasništvo nad prirodnim resursima postoji u slučajevima kada su nositelji prava jasno definirani kao zajednica te imaju pravo isključiti treće osobe iz uživanju tih prava.

engl. Collective rights - Collective ownership of a natural resource is where the holders of rights to a given natural resource are clearly defined as a collective group, and where they have the right to exclude third parties from the enjoyment of those rights.

Komunalno zemljište

Zemljište kojim raspolaže lokalna uprava. Lokalna uprava može, ali ne mora biti formalni vlasnik zemljišta. U nekim slučajevima država može biti formalni vlasnik takvog zemljišta.

engl. Communal land - Land over which a community has rights or access to. The community may or may not have legally recognized ownership over the land. In some cases for instance the State may be considered the owner.

Koncesija

Koncesija je ograničeno pravo korištenja koje se dodjeljuje osobama za veći komad javnog zemljišta namijenjenog određenoj svrsi (npr. šumarstvo, bio-gorivo, kultura/turizam itd.)

engl. Concession - A concession is a restricted use right granted to a private party for a large parcel of public land that is granted for a specific purpose (for example forestry, bio-fuel, cultural/tourism etc).