Rječnik uređenja zemljišta


Rječnik uređenja zemljišta

Pregled rječnika korištenjem ovog indeksa

A | B | C | Č | Ć | D | | Đ | E | F | G | H | I | J | K | L | Lj | M | N | Nj | O | P | Q | R | S | Š | T | U | V | W | X | Y | Z | Ž | SVE

R

Raspolaganje

Mogućnost ustupanja, raspolaganja, dodjele ili prijenosa prava na nekretnini.

engl. Disposition - Arrangement for relinquishment, disposal, assignment or conveyance of rights in property.

Reguliranje / formalizacija

Reguliranje interesa na zemljištu odnosi se na slučajeve gdje se neformalno ili nezakonito zaposjednuto zemljište legalizira u skladu s propisima, dajući pritom osobi koja je zemljište zaposjela zakonsko pravo vlasništva, posjedovanja ili korištenja zemljišta.

engl. Regularization / formalization - Regularization of tenure is where informal or illegal occupation of land is legalized by statute, giving occupiers the legal right to ownership, occupation or use of the land.

Rješavanje sporova

U pravilu postoje različiti mehanizmi za rješavanje sporova, a mogli bi ih razdvojiti na formalne i neformalne. Formalni mehanizmi rješavanja sporova uključuju rješavanje sporova u okviru pravosudnog sustava, rješavanje spora u upravnom postupku te druge alternativne mehanizme rješavanja sporova u okviru državnog aparata. Neformalni sustavi u pravilu podrazumijevaju rješavanje sporova uz pomoć vođa zajednica, seoskih starješina, mjesnih vijeća i odbora. Oni mogu, ali ne moraju biti službeno priznati od strane države ili u skladu sa zakonom. Djelovanje formalnih i neformalnih sustava može se preklapati.

engl. Dispute resolution - There are typically a range of dispute resolution mechanisms available in a country. These could be grouped into two broad classes: formal dispute resolution mechanisms; and informal dispute resolution mechanisms. The formal dispute resolution mechanisms include the formal court system as well as a range of other options that may include administrative dispute resolution and state administered or sanctioned alternative dispute resolution (ADR) mechanisms. The informal systems typically involve community leaders, village elders, village assemblies or committees in resolving disputes. They may or may not have formal recognition by the state or under the law.