Obavijesti na razini sjedišta

Obrana doktorskog rada Nikole Vučića, dipl. ing. geod.

 
Admin
Obrana doktorskog rada Nikole Vučića, dipl. ing. geod.
napisao/la demlas administrator - Saturday, 7 November 2015, 09:32
 

U petak, 6. studenog 2015. godine, Nikola Vučić, dipl. ing. geod., obranio je doktorski rad pod naslovom "Podrška prijelazu iz 2D u 3D katastar u Republici Hrvatskoj".

Obrana je održana u Vijećnici AGG fakulteta pred Povjerenstvom u sastavu:

    1. Izv. prof. dr. sc. Vlado Cetl
    2. Prof. dr. sc. Miodrag Roić
    3. Doc. dr. sc. Hrvoje Matijević, IGEA d.o.o., Varaždin