e-knjižnica (e-library)

Projekti

Homogenizacija katastarskog plana (2009).
Voditelj: Miodrag Roić
Naručitelj: Državna geodetska uprava

Analiza preduvjeta za pojedinačno prevođenje katastarskih čestica u Katastar nekretnina (2007).
Voditelj: Miodrag Roić
Naručitelj: Državna geodetska uprava

Podrška evidenciji i upravljanju preobrazbe Katastra zemljišta u Katastar nekretnina (2005).
Voditelj: Miodrag Roić
Naručitelj: Državna geodetska uprava

Prikupljanje podataka o zgradama i drugim građevinama (2005).
Voditelj: Miodrag Roić
Naručitelj: Državna geodetska uprava

Prezentacijski model katastarskog informacijskog sustava (2003).
Voditelj: Miodrag Roić
Naručitelj: Državna geodetska uprava

Prevođenje katastarskih planova izrađenih u Gauss-Kruegerovoj projekciji u digitalni vektorski oblik (2002).

Tehničke upute

Voditelj: Miodrag Roić
Naručitelj: Državna geodetska uprava

Katastar temelj infrastrukture prostornih podataka (2001).
Voditelj: Miodrag Roić
Naručitelj: Ministarstvo znanosti obrazovanja i športa

Poboljšanje katastarskog plana - smjernice (2001).
Voditelj: Miodrag Roić
Naručitelj: Državna geodetska uprava

Obnova listova katastarskih planova (1998).
Voditelj: Miodrag Roić
Naručitelj: Državna geodetska uprava

Izradba baze podataka koordinata točaka granične crte na državnoj granici između Republike Hrvatske i Republike Mađarske (1998).
Voditelj: Miodrag Roić
Naručitelj: Državna geodetska uprava

Poboljšanje katastarskog plana (1997).
Voditelj: Miodrag Roić
Naručitelj: Državna geodetska uprava