Otisni knjiguOtisni knjigu

e-knjižnica (e-library)

  

Site: Razvoj višenamjenskog sustava upravljanja zemljištem
E-kolegij: Razvoj višenamjenskog sustava upravljanja zemljištem
Knjiga: e-knjižnica (e-library)
Otisnuo/la:
Datum: Friday, 23 October 2020, 12:30

Propisi

Važeći:

Prethodni propisi:

Narodne novine (1988): Zakon o katastru vodova, 50.

Narodne novine (1988): Zakon o utvrđivanju vrijednosti ljestvica katastarskog prihoda, 52.

Službeni list SFRJ (1988): Zakon o jedinstvenoj evidenciji prostornih jedinica, 18.

Narodne novine (1981): Pravilnik o katastarskom klasiranju zemljišta, 16.

Narodne novine (1980): Pravilnik o omeđivanju katastarskih općina, 12.

Narodne novine (1978): Pravilnik o izlaganju na javni uvid podataka utvrđenih katastarskom izmjerom i katastarskim klasiranjem zemljišta, 41.

Narodne novine (1978): Pravilnik o izradi i održavanju knjižnog dijela katastarskog operata, 13.

Narodne novine (1977): Pravilnik o izradi i održavanju katastra vodova, 2.

Narodne novine (1976): Uredba o načinu čuvanja i korištenja podataka geodetske izmjere i katastra zemljišta, 27.

Narodne novine (1976): Pravilnik o osnivanju i vođenju katastra pomorskog dobra, 1.

Narodne novine (1976): Zbirka kartografskih znakova, 24.

Narodne novine (1974): Zakon o geodetskoj izmjeri i katastru zemljišta, 16 i 10/78; 41/78; 51/89.

Narodne novine (1973): Zakon o katastru vodova, 44.

Narodne novine (1973): Zakon o utvrđivanju katastarskog prihoda, 44.

Narodne novine (1968): Zakon o određivanju građevinskog zemljišta u gradovima i naseljima gradskog karaktera, 30.

Službeni list FNRJ (1953): Uredba o katastru zemljišta, 43.

SN (1931): Zakon o zemljišnoknjižnim deobama, otpisima i pripisima, 62

SN (1930): Zakon o zemljišnim knjigama, 146

(1930): Zakon o unutarnjem uređenju, osnivanju i ispravljanju zemljišnih knjiga.

Ministarstvo finansija Kraljevine Jugoslavije - Odelenje katastra i državnih dobara (1930): V. deo pravilnika o katastarskom premeravanju.

Ministarstvo finansija (1929): Zakon o katastru zemljišta

SN (1928): Pravilnik o sastavljanju i održavanju katastra zgrada, 225

(1907): Instruktion für polygonale (theodolit) Vermessungen «crvena instrukcija».

(1904): Instruktion für Mesztischaufnahme.

(1902): Zakon o komasaciji zemljišta.

(1894): Zakon o uređenju zemljišnih zajednica.

RGBL (1883): Zakon o očevidnosti katastra za zemljarinu; "Evidenzhaltungsgesetz" -  PDF

(1876): Zakon o sastavljanju gruntovničkih uložaka

RGBL (1871): Allgemeines Grundbuchsgesetz (Zakon o zemljišnim knjigama) , 37 

RGBL (1865): Instruction zur Ausführung der Katastral-Vermessung.

RGBL (1855): Gruntovni red.

RGBL (1849): Patent über die Einführung des Grundsteuerkatasters in Ungarn und die Festsetzung eines Grundsteuer-Provisoriums bis zur Vollendung des stabilen Katasters

(1824): Katastral-Vermesungs-Instruktion

(1820): Katastral-Vermesungs-Instruktion mit Zeichenschluessel

(1817): Grundsteuerpatent (Patent über die Einführung des stabilen katasters).

Handbuch k.k. Gesetze (1785): Grundausmessungspatent

Projekti

Homogenizacija katastarskog plana (2009).
Voditelj: Miodrag Roić
Naručitelj: Državna geodetska uprava

Analiza preduvjeta za pojedinačno prevođenje katastarskih čestica u Katastar nekretnina (2007).
Voditelj: Miodrag Roić
Naručitelj: Državna geodetska uprava

Podrška evidenciji i upravljanju preobrazbe Katastra zemljišta u Katastar nekretnina (2005).
Voditelj: Miodrag Roić
Naručitelj: Državna geodetska uprava

Prikupljanje podataka o zgradama i drugim građevinama (2005).
Voditelj: Miodrag Roić
Naručitelj: Državna geodetska uprava

Prezentacijski model katastarskog informacijskog sustava (2003).
Voditelj: Miodrag Roić
Naručitelj: Državna geodetska uprava

Prevođenje katastarskih planova izrađenih u Gauss-Kruegerovoj projekciji u digitalni vektorski oblik (2002).

Tehničke upute

Voditelj: Miodrag Roić
Naručitelj: Državna geodetska uprava

Katastar temelj infrastrukture prostornih podataka (2001).
Voditelj: Miodrag Roić
Naručitelj: Ministarstvo znanosti obrazovanja i športa

Poboljšanje katastarskog plana - smjernice (2001).
Voditelj: Miodrag Roić
Naručitelj: Državna geodetska uprava

Obnova listova katastarskih planova (1998).
Voditelj: Miodrag Roić
Naručitelj: Državna geodetska uprava

Izradba baze podataka koordinata točaka granične crte na državnoj granici između Republike Hrvatske i Republike Mađarske (1998).
Voditelj: Miodrag Roić
Naručitelj: Državna geodetska uprava

Poboljšanje katastarskog plana (1997).
Voditelj: Miodrag Roić
Naručitelj: Državna geodetska uprava

Skripta i drugi nastavni materijali

Roić, M., Fanton, I., Medić, V. (1999): Katastar zemljišta i zemljišna knjiga, skripta, Geodetski fakultet

Roić, M. (2005): KATASTAR 2014 - VIZIJA BUDUĆIH KATASTARSKIH SUSTAVA, Geodetski fakultet, prijevod publikacije FIG-a

Roić, M., Fjalestad, J. B., Steiwer, F. (2008): Regionalna studija o katastru, Državna geodetska uprava, Zagreb.