VI. Hrvatski kongres o katastru i LADM2018

Prezentacije

1. Tehnička sesija - Katastarski sustavi

Bujar Fetai, Mateja Krivić, Anka Lisec: Different Ways of Organizing Land Administration: Slovenian and Macedonian Experiences,

Ivan Lesko, Željko Obradović: Usklađivanje katastra i zemljišnih knjiga u Federaciji BiH,

Dragan Macanović, Mladen Đurić : Od nastanka katastra u Bosni i Hercegovini do katastra nepokretnosti kao registra nepokretnosti i stvarnih prava na njima,

Miodrag Roić, Rinaldo Paar: 200 godina katastra u Hrvatskoj,

Marinko Požega, Damir Robić, Marta Jovanović, Jelena Jurišić: Temeljni registri za prostor

2. Tehnička sesija - Višedimenzionalni katastri

Jernej Tekavec, Urška Drešček, Miran Ferlan, Anka Lisec: The Slovenian Building Cadastre as the Basis for a 3D Real Property Cadastre,

Marijan Grgić, Matej Varga, Tomislav Bašić: On Development of the Croatian Offshore Vertical Reference Frame,

Tamara Ivelja, Miodrag Roić: Usporedba normi za uvođenje 3D katastra,

Tvrtko Pavić, Lucija Žižić, Grgo Dželalija: Proširena stvarnost za uređenu zemlju,

Majda Ivić, Jelena Kilić, Ivana Racetin: Blockchain i njegova primjena u zemljišno-knjižnom registru

3. Tehnička sesija - Struka i održive zemljišne politike

Jean-Yves Pirlot, Maurice Barbieri, Vladimir Krupa: Smart Regulation for Geodetic Surveyors,

Jelena Unger, Mirjana Zovko: Geodetska struka u katastru,

Miodrag Roić, Mario Mađer, Hrvoje Tomić: Ocjena i unapređenje okružja uređenja zemljišta u Hrvatskoj,

Siniša Mastelić-Ivić, Nataša Jovanović: Prednosti formiranja Fonda zemljišta Republike Hrvatske,

Doris Pivac, Dragan Divjak, Miodrag Roić: Praćenje stanja katastarskih podataka.

4. Tehnička sesija - Gospodarenje zemljištem i vrednovanje

Mateja Krivić, Miran Ferlan, Marjan Čeh, Anka Lisec, Tomaž Primožić: Land Consolidation and Readjustment - Slovenian Experiences,

Darko Šiško, Tihomir Jukić, Vlado Cetl: Modeli podataka korištenja i namjene površina za potrebe planiranja i upravljanja prostorom,

Mladen Šoškić, Rajica Mihajlović, Stevan Marošan, Nenad Višnjevac: Sprovođenje urbane komasacije u slučaju postojanja neadekvatnih planskih rješenja,

Goran Jurakić, Hrvoje Tomić, Siniša Mastelić Ivić, Miodrag roić: Vrednovanje zemljišta u postupku komasacije poljoprivrednog zemljišta,

Branimir Majčica: Izrada cjenovnih blokova kao temelja za učinkovito vođenje zbirke kupoprodajnih cijena eNekretnina

5. Tehnička sesija - Kvaliteta podataka

Rinaldo Paar, Ante Marendić, Igor Grgac, Ivan Jakopec: Analiza kvalitete i mogućnosti primjene podataka prikupljenih bespilotnim zrakoplovom za potrebe katastarske izmjere,

Tvrtko Pavić, Michael Arvanitis, Mile Prša, Dominik Tomić, Martin Šutalo: Primjena georadara u otkrivanju podzemne infrastrukture,

Mladen Zrinjski, Sergej Baričević, Đuro Barković, Luka Alaupović: Accuracy Analysis of Geometric, Trigonometric and GNSS Height Difference Levelling,

Asim Bilajbegović: Prijedlog o izboru visinskog sustava budućeg NVT Hrvatske, s istraživanjem utjecaja točnosti ubrzanja sile teže i gustoće Zemljine kore na geopotencijalne kote, prave ortometrijske i normalne visine,

Ivana Šimat, Igor Vilus, Marijan Marjanović: Specifikacija proizvoda Topografski podaci 2.0

6. Tehnička sesija - Upis javne komunalne infrastrukture

Ivana Abaza Nunez, Ariana Bakija Lopac, Nikola Vučić: Modernizacija katastra vodova (infrastrukture) u Hrvatskoj,

Justina Bajt, Milan Gjuranić, Davorin Rumiha: Korištenje plinovoda za postavljanje svjetlovodnih kabela,

Grgo Dželalija, Miodrag Roić: Je li LADM spreman za implementaciju katastra infrastrukture?,

Antonio Luketić, Franjo Ambroš, Justina Bajt: Održavanje katastra infrastrukture,

Josip Šimić, Antonije Ivanović, Jelena Jurišić: Digitalni elaborat - jučer, danas, sutra